Ana içeriğe atla


Diversey Logo

DIVERSEY KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ

SORUMLUSUNA BAŞVURU

Genel Açıklamalar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Başvuru Sahibi) KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Diversey Türkiye’ye bu haklara ilişkin olarak başvuruların yazılı (ıslak imzalı) olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle (Başvuru sahibine ait kayıtlı elektronik posta “KEP” adresi ile güvenli elektronik imza ile mobil imza ile ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla) iletilmesi gerekmektedir. 

Bu minvalde yazılı olarak Diversey Türkiye’ye yapılacak başvurularda işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibi ’nin şahsen veya özel vekâletname sahibi vekili aracılığıyla, yazılı ve ıslak imzalı başvurusu ile
  • Noter vasıtasıyla, başvuru yapılabilecektir.

Başvuru Sahibi yine bu formu veya bu formda kendisinden istenen zorunlu bilgileri içeren kendisinin hazırladığı bir formu dijital ortamda 

  1. Kendisine ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden
  2. Güvenli elektronik imza ile imzalayarak
  3. Mobil imza ile imzalayarak
  4. Kendisi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi üzerinden

Diversey Türkiye’ye ileterek başvuru yapabilecektir. Bu formun dijital bir örneği İnsan Kaynakları Portalında ve http://diversey.com/tr web adresinde bulunmaktadır.

Aşağıdaki tabloda yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler yer almaktadır.

Başvuru Yöntemiİstenen EvrakBaşvuru AdresiBaşvuru Açıklaması
Şahsen Yazılı Başvuru (Kendisi)Nüfus Cüzdanı/ TC Kimlik Kartı Fotokopisi  Şirkete ait işyerleriZarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.  
    Şahsen Başvuru (Yetkili)Nüfus         Cüzdanı/TC Kimlik                     Kartı Fotokopisi, Noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekaletname veya başvuru sahibinin velisi olduğunu gösterir resmî belge  Şirkete ait işyerleri  Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  Noter Kanalıyla Tebligat   Şirkete ait işyerleri Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Başvuru      sahibine       ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden gönderilecek e-posta ile (Diversey Türkiye’nin KEP uzantılı mail adresine)     diverseykimya@hs06.kep.trE-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmış bir dijital dokümanı e-posta ile göndererek      info-tr@diversey.com    E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
  Mobil imza ile imzalanmış bir dijital dokümanı eposta ile göndererek   info-tr@diversey.com   E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Başvuru sahibi kişi tarafından Diversey Türkiye’ye daha önce bildirilen ve Diversey Türkiye’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle       info-tr@diversey.com   E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Diversey Türkiye tarafından duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ilgili KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamda tarafınıza ulaştırılacaktır.